HJEMMESIDER / REDIGERING / ENDRE MENYEN

Hvordan endre menyen?

Det er primært to forhold som er relevant for menyen

1. Legge til  og fjerne menyelementer
2. Endre navnet på menyelementet

Legge til  og fjerne menyelementer

Hvis du ønsker å endre menyen, trenger du bare å dra over menyen og du skal se en liten knapp til høyre. Ved å klikke på den, går du direkte til Menu manager. 


1. Du kan dra undersider til og fra menyen og plassere dem hvor du ønsker. Ved å klikke på kryss, fjerner du undersiden fra menyen. Husk å lagre når du er fronøyd med endringene. 


2. Til venstre øverst finner du Resource Link og du kan bruke den hvis du ønsker å lage en underside som er lenket direkte til ekstern webside eller dokument. Du kan dra Resource Link og plassere den hvor du ønsker. Når du klikker på Edit, åpnes vinduet hvor du kan skrive inn lenken/URL til en annen side.


3. Du kan skrive inn navn på undersiden og kopiere URL til ekstern webside. Du kan også velge å lenke undersiden til dokument. Husk å lagre til slutt. Endre navnet på menyelementet


Om du vil endre navnet på menyelementet så kan du gjøre dette i menyen til venstre under "Pages".

Var dette uklart? Send en melding til support@rotary.no

Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...