E-POST / GENERELL INFO OM E-POST

Rotary E-post - Ny løsning fra 14.08.14                  

Vårt nåværende e-postsystem erstattes av en helt ny løsning 14.08.14. Grunnen for dette er at teknisk utstyr utdateres over tid og må fornyes. Denne gangen har vi samtidig valgt å bytte selve e-post systemet for å kunne tilby en mer moderne løsning for webmail, inkludert mer funksjonalitet og økt sikkerhet. 

NB! Dette innebærer at du ikke lenger vil motta e-post i den gamle e-postboksen - du må derfor benytte et av valgene nedenfor!

Bruker du webmail?

Ny URL for å logge inn på webmail er: https://webmail.mysiteshop.com - Ditt brukernavn og passord er det samme som før 

Bruker du forwarding?

Dersom du benytter forwarding slik at din xxx@rotary.no e-post blir sendt videre til en annen e-post trenger du ikke å foreta deg noe som helst . Du vil motta e-post som før siden vi har kopiert ditt oppsett inn i ny løsning. 
Om du derimot svarer/sender e-post fra outlook med @rotary.no så må du sette opp en ny e-postkonto i Outlook - se veiledning nedenfor. 

bruker du outlook?

Dersom du benytter Outlook eller en annen e-post klient lokalt på din datamaskin anbefaler vi at du oppretter en ny e-post boks. 
På denne måten vil du kunne ta i bruk nye muligheter med lagring av e-post også på server (IMAP).
Dette gjør e-post mer tilgjengelig siden du også kan benytte webmail for å se de samme e-postene. 

Nye innstillinger for din e-post konto:

IMAP : mail.mysiteshop.com  - port 143 (TLS)
SMTP: mail.mysiteshop.com - port 587 (TLS)

Brukernavn og passord er det samme som før


Annen informasjon

Gammel e-post: 

Gammel e-post vil ikke bli flyttet automatisk inn i ny løsning - dette er en enkelte brukers ansvar. 

Gammel e-postserver er ikke lenger driftsikker, og kan slutte å fungere når som helst.

Vi vil holde liv i den så lenge det går, men ikke lenger ett til 31.12.2014!
NB! I dette ligger det en anbefaling om å flytte e-post inni ny løsning så fort som mulig om du vil være sikker på at det ikke blir borte. 

trenger du hjelp?
Dersom du har spørsmål, eller trenger noe hjelp rundt dette kan du kontakte support

E-post: support@rotary.no (Husk å benytte en fungerende e-postkonto)


Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...