REDIGERINGSVERKTØYET / HVORDAN SE DE GAMLE WEBSIDENE

Hvordan se klubbens gamle websider

Ny teknisk løsning er lansert og mange klubber vil etterhvert endre klubbnavn.rotary.no  til å vise den nye websiden.
Spørsmålet er hvordan man fortsatt kan se de gamle websidene..

Alle klubber som benytter webwiz publiseringsløsning vil kunne se sine gamle websider på http://rkxxxxx.rotary.no 
(rkxxxxx  er da klubbens rknummer)

Viktig informasjon

Alle websider som benytter webwiz vil bli slettet per 30.06.2015 og det er derfor viktig at dere flytter over informasjon som dere vil ha med videre før dette. For spørsmål rundt dette kan du sende e-post til support@rotary.no


Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Lansering av Rotary webløsning
23. okt. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Lansering av Rotary webløsning
30. okt. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Lansering av Rotary webløsning
6. nov. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...