HJEMMESIDER / REDIGERING / INFORMASJON FRA LEVERANDØREN

Informasjon fra leverandøren

Jeg vil først og fremst takke de involverte for engasjementet rundt våre løsninger - det motiverer oss til å gjøre en enda bedre jobb!

NY TEKNISK LØSNING

Som de fleste av dere vet har vi levert digitale tjenester så som websider, e-post og medlemsnett i mange år. 
Vi vil nå bytte ut løsningen kalt Webwiz med en løsning vi kaller Mosaic. Mosaic er navnet på verktøyet man benytter for å redigere websiden, mens nytt brand/merkevare for disse løsningene er MySiteShop. Den helt store nyheten er at du nå kan redigere innholdet rett i websiden.

Vi er svært glade for å se etterspørselen fra klubbene og vi har allerede fått svært gode tilbakemeldinger på løsningen!

Ny organisering av support og teknisk støtte for arbeid med websider

Gjennom lansering av denne nye løsningen vil vi også endre organisering av support og teknisk hjelp. Hele poenget er at Rotary selv skal bygge kompetanse på digitale tjenester slik at man mer effektivt kan gi teknisk hjelp i organisasjonen. 

Dersom du trenger hjelp for å bruke løsningen kan du følge følgende plan: 

1. support.rotary.no (Du er her nå)

Se denne websiden for dokumentasjon og beskrivelse

2. Kontakt din Dico 

Dersom du ikke finner nok hjelp og dokumentasjon på denne siden kan du kontakte din Dico på support@rotary.no

3. Support hos leverandøren

For å sikre en mest mulig smidig overgang til nytt system vi vil også yte support og teknisk hjelp direkte til klubbene frem til 31.12.15. 

E-post: support@appsco.com (support faktureres per medgått time)

veien videre

Vi vil fortsette å utvikle, forbedre og forenkle våre løsninger og fra tid til annen vil du se at løsningen har fått ny funksjonalitet eller på andre måter en oppdatering. Kontakt din Dico om du har kommentarer eller spørsmål rundt dette!

Takk for gode tilbakemeldinger og positiv energi fra Rotary

Vennlig hilsen 
Frode Stenberg

 Web Computing AS | MySiteShop AS | Appsco ASSosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...