REDIGERINGSVERKTØYET / LEGGE TIL REDAKTØR

Legge til redaktør

Det vil til enhver tid være en i klubben som har tilgang til å redigere websiden. Dette skal da være CICO i klubben.
Dersom CICO ønsker å dele jobben med flere, eller evt legge til påtroppende CICO så beskrives dette under:

Husk! Alle som får tildelt Admin eller Passordbeskyttetområde tilgang må ha konto i Appsco.com

1. For å legge til redaktør, må du først klikke på hengelås ikonen i menyen til venstre. I Acl Record Manager vindu kan du enkelt legge til nye roller ved å klikke på Add. Du kan også endre eksisterende roller ved å klikke på blyant som på bildet. 


2. Når du legger til ny redaktør, må du fylle ut feltene først. Under Issuer står alltid appsco. Role setter du på Admin - ''edit site'' i rullegardinmeny - slik at denne personen også kan administrere webside. Attribute setter du på contact/email og e-posten som brukes for login skriver du under Value. E-post må være en appsco registrert e-post. Til slutt klikker du på Save for å lagre. 


3. Hvis du ønsker å gi medlemmer tilgang til passordbeskyttet område, er det bare å velge ''Access protected page''/ROLE_Vip  istedenfor Edit site/Admin. 

Var dette uklart? Send en melding til support@rotary.no


Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Lansering av Rotary webløsning
23. okt. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Lansering av Rotary webløsning
30. okt. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Lansering av Rotary webløsning
6. nov. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...