NETTMØTER / NETTMØTER MED GOTOMEETING

GoToMeeting er en programvare som NORFO gjør tilgjengelig for distriktene som gjør det mulig å gjennomføre møter på nettet, og spare reisekostnader og tid i organisasjonen. 

NORFO har fordelt en lisens til hvert distrikt. Det er DICO i distriktet som er er bruker av denne. Han kan sette opp møter med inntil 250 deltakere og la andre styre møtene etter at de er startet.

For å delta på et nettmøte med denne løsningen er det ikke nødvendig at alle deltakere har en lisens. Hvem som helst kan bli invitert til møte og deltar gjennom nettleseren sin  etter invitasjon via epost.     

Du finner flere detaljer om bruken i undermenyene til dette punktet. 


Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...