HJEMMESIDER / REDIGERING / NYHETSMODULEN

Nyhetsmodulen

Video


Nyhetsmodulen finner du i menyen til venstre. Når du klikker på ikonen, åpner du News manager hvor du kan legge til, publisere og arkivere nyheter. Under Actions finnes det tre funksjoner som du kan bruke for å redigere nyheter som allerede er lagt.
Et lite øye bruker du for å sette opp nyheten som publisert eller skjule den. 

1. Den første knappen leder deg til selve nyheten og der kan du lett endre innhold, sette opp bilder, lenker osv.  Knappen i midten fører direkte til ingress hvor du kan endre overskrift eller innledning. Ved å klikke på den tredje knappen, sletter du nyheten. 


2. Når du er inne på selve nyheten, er det bare å klikke på redigerbar tekst og du kan skrive, sette opp bilder, videoer osv. Kategorisere nyheter

Om du har laget flere nyheter, kan du også kategorisere artikler slik at kun bestemte artikler vises.
Først må du åpne News Manager. Klikk på den første ikonen i redigeringsverktøyet til venstre.
Du kan se at nyheter er opplistet til høyre og kategorier til venstre. For å markere en artikkel med en kategori, må du klikke på kategorien du ønsker å bruke og dra den til høyre til bestemte artikkelen mens du holder musknappen/venstreklikk.  Artikkelen er nå markert.Lage nye kategorier

Du kan også lage nye kategorier eller slette de gamle. Først må du åpne News Manager, og så klikk Manage Categories knappen som er markert på bildet. 

Nå kan du se alle kategoriene opplistet i Category Manager. Du kan klikke Add Category hvis du ønsker å lage ny kategori, eller klikke X knappen ved siden av eksisterende kategorier for å slette dem. Husk å lagre til slutt.

Når du har flere forskjellige kategorier, kan du markere nyheter etter behov som for eksempel: Referat, Nyheter, Arkivert osv. Når nyhetene er markert kan du velge hvilken kategori skal vises på bestemt underside.


Velge kategori for bestemt side

Om du har behov for å kategorisere nyheter slik at forskjellige nyheter vises på forskjellige undersider, kan du ordne det lett ved hjelp av Category Chooser/Kategori Velger funksjonaliteten. Gå til Hjem eller en annen underside hvor artikler er opplistet. Ved å dra musen over den første akrtikkelen, får du Change Category knappen til høyre.


Category Cooser/Kategori Velger åpnes og du kan velge kategori du ønsker å vise. Om du velger Nyheter kategori, blir synlige kun artikler markerte med Nyheter.


Du kan gjøre det samme flere ganger og velge annerledes kategori for forskjellige undersider. F.eks. kan du lage en underside Referater (husk å lage den som News/Nyheter side) , velge Referater kategori, og kun nyheter markert som Referater blir synlige på denne undersiden.


Var dette uklart? Send en melding til support@rotary.no

Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...