MEDLEMSNETT / NYTT MEDLEMSNETT / REGISTRERE FREMMØTE

REGISTRERE FREMMØTE 

1) Start Rotary medlemsnett fra min side
       

2) Trykk på klubber i venstremenyen

      

3) Din klubb vises automatisk. Trykk på blyant iconet helt til høyre.4) Trykk på møter og så fremmøte. Dersom undermenyen ikke vises, prøv å oppgradere nettleseren til nyeste versjon.5) Registrer fremmøte rad for rad. Alle endringene lagres direkte uten behov for å trykke på lagre knapp.
     Trykk på forrige uke dersom du skal registrere fremmøte på et tidligere møte.
Trenger du hjelp? Send en e-post til support@rotary.no

Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...