MEDLEMSNETT / NYTT MEDLEMSNETT / REGISTRERE FREMMØTE

REGISTRERE FREMMØTE 

1) Start Rotary medlemsnett fra min side
       

2) Trykk på klubber i venstremenyen

      

3) Din klubb vises automatisk. Trykk på blyant iconet helt til høyre.4) Trykk på møter og så fremmøte. Dersom undermenyen ikke vises, prøv å oppgradere nettleseren til nyeste versjon.5) Registrer fremmøte rad for rad. Alle endringene lagres direkte uten behov for å trykke på lagre knapp.
     Trykk på forrige uke dersom du skal registrere fremmøte på et tidligere møte.
Trenger du hjelp? Send en e-post til support@rotary.no

Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Lansering av Rotary webløsning
23. okt. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Lansering av Rotary webløsning
30. okt. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Lansering av Rotary webløsning
6. nov. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...