REDIGERINGSVERKTØYET / LEGGE TIL OG FJERNE SIDER

Hvordan legge til og fjerne undersider?


For å legge til og fjerne undersider, må du bruke redigeringsverktøy i menyen til venstre.

Definere/lage en ny side.
1. Start med å trykke på Sider/Add Page - symbolet til venstre i menyen. Det er bildet av en side med skrift.  Trykk deretter Legg til side/Add Page. Fyll ut Sidetittel/Page Title med hva du ønsker den skal hete og velg Sidemal/Page Template fra rullegardinmeny. Malen Basic bruker du for vanlige undersider hvor du bare ønsker å legge til bilder eller tekst.

2. Malen Home/Hjem bruker du for hovedsiden, malen Contact bruker du for en underside hvor du ønsker å plassere kontaktskjema og kontaktinformasjon. Hvis du ønsker å lage nyheter underside, bruker du News malen, og malen Member bruker du hvis du ønsker å lage en underside med info om medlemmer. 

3. Merk av Publisert/Published og til slutt husk alltid å lagre. Legge innhold inn på siden.

4. Gå til siden ved å trykke Gå til/Go på den siden du var i under Rediger Side/Edit Page - som på bildet. Du kan da redigere siden og endre innholdet. Denne knappen kan du også bruke for å komme til undersider som ikke er publisert i menyen. Slette en underside

5. For å slette en underside, bruker du det samme redigeringsverktøyet. Når du klikker på underside som du ønsker å slette, er det bare å velge Delete under Rediger Side/Edit Page og du har fjernet den. Husk at når du sletter en underside, blir den slettet for godt. 


Plassere uderside

Om du ønsker å knytte siden opp på rett plass, under en eksisterende side, eller eventuelt som en ny hovedside finner du mer info under Redigeringsverktøyet/Endre menyen. Siden plasserer du ved å dra den over til den siden det skal ligge under. Vanligvis står den aktuelle siden nederst av alle sidene.

Var dette uklart? Send en melding til support@rotary.no 

Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Lansering av Rotary webløsning
23. okt. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Lansering av Rotary webløsning
30. okt. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Lansering av Rotary webløsning
6. nov. 2018, 12.00

Alle Rotary klubber går over til den nye webløsnin ...

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...