HJEMMESIDE / REDIGERE / TILGANGSROLLER

roller

tilgangsroller for klubben. hvem kan redigere hjemmesiden?

HAR JEG REDIGERINGSRETT TIL KLUBBENS HJEMMESIDE?

Logg deg inn på Appsco, og gå inn på klubbens hjemmeside.


Ser du den sorte kanten, da har du tilgang. Det er ikke alltid den sorte kanten kommer selv om du har tilgang. Prøv da å skriv klubbnavn.rotary.no/admin. Ser du fremdeles ikke den sorte kanten har du ikke tilgang. Trykker du på hengelåsen kan du se hvem som har tilgang i klubben.Det er CICO, sekretæren og eventuelle webeditorer (maks 3). Men du vil se at der er noen som ikke er medlem i klubben som har tilgang. Det er webmaster (som også ligger inne med sin private e-post) og DICO.

Trykker du på blyanten kan du gi en i klbben midlertidig (1 dag) tilgang. Men på grunn av synkroniseringen hver natt blir tilgangen fjernet. For tilgangen bestemmes ut fra klubbrollene som ligger i medlemsnett.


Husk å legge inn neste års roller i medlemsnett, helst før februar. Er rollelisten tom ved overgang til nytt Rotaryår, mister klubben tilgang til hjemmeside, medlemsnett og e.post.


Sosiale lenker

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
3. Linje Webmaster
Send en e-post til Webmaster

Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...