HJEMMESIDE, WEBSIDE / KLUBBENES HJEMMESIDER

Alle klubbene har fått utdelt en hjemmesidemal med klubbens navn og opplysninger om møtested og møtetid. Det er viktig at klubbene bruker hjemmesiden og holder den oppdatert med det som skjer i klubben. Den er klubbens vindu og gjenspeiler aktivitetene. Søkes der etter nye medlemmer vil de sikkert gå inn på siden for å se om dette er en klubb som er aktiv.

I klubben er det CICO og web redaktøren(e) som har tilgang til redigere hjemmesiden. Dette styres av klubbens rolleliste i Medlemsnett og ikke i hjemmesidens tilgangsroller. Der kan bare gis midlertidig tilgang (et døgn). Medlemsnett og hjemmesiden synkroniseres hver natt og tilgangen gitt i hjemmesiden overskrives av rollene i Medlemsnett.

 

edit modus


SOSIALE LENKER

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
  Hvem er DICO, Se meny kontakt oss
3. Linje Webmaster


Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS