MNET, MEDLEMSNETT / MEDLEMMER / LEGGE TIL NYTT MEDLEM I MNET

Når et nytt medlem tas opp i klubben skal medlemmet med navn og andre personaia og informasjon om medlemmet registreres inn i medlemsnettet MNET.  

Det skal BARE inn i MNET, IKKE i tillegg eller i stedet legges inn i det internasjonale registeret i ROTARY INTERNATIONAL, da dette automatisk oppdateres fra og synkroniseres med MNET!

Personvern og GDPR er ivaretatt gjennom regelverket og tiltak sentralt i Rotary.

Du starter med å logge deg inn i MNET gjennom innlogging i APPSCO. Deretter gå inn i  skjermbildet KLUBBEN:Nå får du opp skjermbildet:


(Valget "Endre medlemstype" er dersom eksisterende medlem skal gjøres om til Æresmedem (Honorary Member). Hvis dette er aktuelt, ta kontakt med DICO eller annen IT-kompetent person som kan rettede for dette spesielle tilfelle.)

Klikk på "Legg til nytt medlem" (evntlt "Legg til registrert medlem") og du får opp følgende skjermbilde hvor du legger inn de nødvendige registreringer for det nye medlemmet.

(Det anbefales at man i all tilfeller først klikker på "Legg til registrert medlem" og taster inn navnet på personen  i bildet man da får opp for å sjekke om personen har vært medlem i en Rotaryklubb tidligere. Dersom man da får tilslag går man videre derfra. Dersom man ikke får tilslag (som vil være det vanlige) klikker du på "Legg til nytt medlem" og får opp følgende bilde.

Denne sjekken er nødvendig, da du ellers ikke får registrert, eller får feilregistrert, medlemmet hvis du prøver å legge til et medlem som har vært medlem før med valget "Legg til nytt medlem".


      


SOSIALE LENKER

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
  Hvem er DICO, Se meny kontakt oss
3. Linje Webmaster


Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS