HJEMMESIDE, WEBSIDE / OPPRETTE/REDIGERE / NYHET

LEGGE INN EN NYHET

Alt om dette finner du i KOMPLETT VEILEDER fra side 32, det er disse du også finner nedenfor

Slik hjemmesidene ble levert til klubbene legges nyhetene inn på Home siden under et billedgalleri. Dersom man ønsker å ha nyhetene et annet sted må man lage en side som bruker sidemalen News. Homesiden må da endres til å bruke en annen sidemal enn Home. Gjør man ikke det vil man få nyhetene både på Home siden og på News siden. For å legge til en nyhet klikker man på Nyhets-knappen for å åpne NEWS MANAGER. I NEWS MANAGER ser man en liste over allerede eksisterende nyheter og man kan legge til nye og eventuelt redigere gamle nyheter. Til høyre for hver nyhet har vi et «øye» og tre knapper. 

Øyet brukes for å velge om nyheten er publisert eller ikke. Ikke publiserte nyheter vises ikke på den ferdige siden. Den første knappen brukes til å redigere selve nyheten. Den andre knappen brukes for å lage en tittel og en ingress/oppsummering om nyheten, for å sette opp tidspunktet for når nyheten skal vises og for eventuelt å legge til et bilde som vises i nyhetsoversikten på nyhetssiden. For å legge inn en ny nyhet, klikker man på Add new knappen nede til venstre. Da åpnes MANAGE NEWS siden. 

Eksemplet her viser en nyhet med tittel Club Visioning, ingressen sier «Hvorfor Club Visioning?». Man må huske på å sette Publisert fra og Aktiv til til den perioden man vil at nyheten skal vises, gjør man ikke det blir begge satt til dagens dato og ingen kan se nyheten. Hvis man ønsker å ha et bilde for denne nyheten henter man det fra sin egen PC, det skal ikke lastes opp via FILE MANAGERS. 

På nyhetssiden vil denne nyheten presenteres som vist til venstre. En besøkende på siden kan klikke der det står CLUB VISIONING eller på bildet til venstre for å åpne selve nyheten.  Som man ser har nyheten fra 4. oktober ingen ingress, kun en tittel. For å skrive selve nyheten klikker man på -knappen. Dette gjøres på samme måte som når man redigerer en vanlig side som bruker Basic sidemal. Se kapittel REDIGERE EN BASIC SIDE i Komplett veileder" for detaljer. En nyhet må tilhøre en kategori. Dette gjøres ved å ta tak i en kategori, vanligvis kategorien Nyheter og dra denne over til plassen for Category Name for den aktuelle nyheten. Når nyheter begynner å bli gamle kan man bruke den forhåndsdefinerte kategorien Arkiv. Da vises ikke nyheten lenger på News-siden, men de finnes under menyvalget NYHETSARKIV

SOSIALE LENKER

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
  Hvem er DICO, Se meny kontakt oss
3. Linje Webmaster


Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS