MNET, MEDLEMSNETT / MEDLEMMER / SLETTE MEDLEM

For å slette et medlem må du skille mellom om medlemmet går ut av Rotry, pga. død eller annne årsak, eller om medlemmet går til en annen klubb. Hvis medlemmet går over  til en annen Rotaryklubb pga. flytting ellerav andre grunner MÅ dette angis, altså ikke bare slette medlemmet da det vil medføre feil i medlemsregisteret.

For å slette medlemmet (eller angi overgang til annen klubb) starter du på samme møte som for  ENDRE MEDLEMSINFO I MNET (se eventuelt dette) med å logge inn i APPSCO, velge Rotary Medlemsnett, KLUBBEN og REDIGERE MEDLEMMER for å få opp medlemslisten og velge medlemmet. Da får du opp bildet her:


Som angitt merker du boksen til venstre på linjen for medlemmet som skal avslutte sitt medkemskap i klubben og klikker  FLYTTE TIL ANNEN KLUBB dersom det skal skje, eller klikker "Søppelbøtten" til høyre på linjen for medlemmet dersom medlemmet avslutter sitt medlemskap i Rotary.

Hvis medlemmet skal gå til ennen Rotaryklubb får du opp følgende skjermbilde:

 I skjermbildet velger du klubb medlemmet skal overføres til i Club feltet (nedtrekksmeny) samt årsak til flytting (Quitting reason).

Dersom du har angitt sletting av medlemmet får du opp et bilde hvor du skal velge årsak til avslutning av  medlemskapet:


Her angis sluttårsak 


Husk igjen å LAGRE!!

SOSIALE LENKER

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
  Hvem er DICO, Se meny kontakt oss
3. Linje Webmaster


Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS