HJEMMESIDE, WEBSIDE / OPPRETTE/REDIGERE / TILGANGSROLLER


tilgangsroller for klubben. hvem kan redigere hjemmesiden?

HAR JEG REDIGERINGSRETT TIL KLUBBENS HJEMMESIDE?

Logg deg inn på Appsco, og gå inn på klubbens hjemmeside.


Ser du symbolene i den sorte raden med symboler i venstre og øvre kant , da har du tilgang. Det er ikke alltid den sorte raden kommer selv om du har tilgang. Prøv da å skriv klubbnavn.rotary.no/admin. Ser du fremdeles ikke den sorte kanten har du ikke tilgang. Trykker du på hengelåsen kan du se hvem som har tilgang i klubben.Det er CICO, sekretæren og eventuelle webeditorer (maks 3). Men du vil se at der er noen som ikke er medlem i klubben som har tilgang. I tillegg har  webmaster (som også ligger inne med sin private e-post) og DICO. Alle disse er definert under ROLLER i KLUBBEN i MNET/MEDLEMSNETT som du logger deg inn til via APPSCO. (Se om innlogging i toppmenyen på ROTARY SUPPORT websiden)

Trykker du på blyanten kan du gi en i klubben midlertidig (1 dag) tilgang. Men på grunn av synkroniseringen hver natt blir tilgangen fjernet. For den peermanente tilgangen bestemmes ut fra klubbrollene som ligger i medlemsnett.


Husk å legge inn neste års roller i medlemsnett, helst før februar. Er rollelisten tom ved overgang til nytt Rotaryår, mister klubben tilgang til hjemmeside, medlemsnett og e.post.


SOSIALE LENKER

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
  Hvem er DICO, Se meny kontakt oss
3. Linje Webmaster


Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS