MNET, MEDLEMSNETT / KLUBBER

Oktober 2022,

Denne har svært mange områder, og gir informasjon om mange sider og aktiviteter i klubben.

Rettigheter til å endre feltene i denne tilligger  klubbens tillitsvalgte: President, Sekretær, Exec sekretær og CICO. Om rettigheter og roller se ROLLER i toppmenyen på Rotary Supportweb Hjemmesiden 

INNHOLDET PÅ SIDEN KLUBBER

I toppmenyen på siden KLUBBER finner du fire valg:

Overskrift

Hva inneholder dette

Hvem kan se denne

REDIGERE

Må brukes hvis man skal endre felter

De som har ROLLE som gir redigeringsrett . Medlemmer ser kenne kun når Din profil benyttes

MEDLEMMER

Liste over og informasjon om alle medlemmene i klubben

Alle medlemmer

MATRIKKEL

Rotary håndbok

Alle

KUNNGJØRING

KAN benyttes til å sende  melding

ANBEFALES IKKE BRUKT!

 Hva gjelder de enkelte kategoriene her så er disse de følgende  (som du finner ved å scrolle nedover når du er  i skjermbildet for klubben):.

KLUBBINFORMASJON.

Info om klubbens «Personalia», navn, kontaktinfo, webside m.m

MØTEINFORMASJON. 

Når og hvor klubbmøtene avholdes

ANNEN INFORMASJON

Nærliggende klubber og tidligere presidenter

KLUBBROLLER

Hvem har hvilken rolle i klubben og tidsrom for dette

PHF EKSTERNE

Eventuelle eksterne mottagere av Paul Harris Fellow orden

UNGDOMSUTVEKSLING

Historisk liste over inn- og utgående  studenter i  klubbens ungdomsutveksling

EVENTS

Spesifikasjon av og om klub bens møter


 


Du åpner den enkelte kategori ved å klikke på  minustegnet ute til høyre for kategorinavnet.

Nedenfor finner du beskrivelse av de enkelte kategoriene
KLUBBINFORMASJON


Her bør man helst benytte informasjon som ikke behøves byttes når tillitsvalgt person byttes. Hvis klubben kan ha en postboksadresse så slipper man å endre adressen til den som skal motta post, f.eks. sekretæren, hvert år.

Det samme gjelder særlig E-post adresse som er klubbnavn@rotary.no. Da kan man når mottager av  e-postene endres legge dette inn som videresending av E-post (i f.eks. GMAIL eller Outlook). Klubbens CICO bør kunne ta hånd om det.


MØTEINFORMASJON

Klubbens faste møtedag, sted og tid må være korrekt, det er dette som er grunnlaget for tilsvarende info på klubbens webside. Husk også at det også er dette som er det andre Rotarianere som ønsker å besøke klubbens møter har for å kunne møte på rett tid og sted! ANNEN INFORMASJONInformasjon på denne siden er bare til info, skal aldri oppdateres av klubben. Listen over tidligere presidenter oppdateres automatisk.
KLUBBROLLER

Se egen brukerbeskrivelse av dette i ROLLER i toppmenyen

PHF EKSTERNE

Her finner man en liste over ikkemedlemmer som er tildelt PHF i klubben.

Ved tildeling av PHF til ny ekstern person, slkl dette  legges til ved å klikke på REDIGERE i toppmenyen, klikk deretter + LEGGE TIL og fyll ut detaljene i skjemaet som da kommer opp.

UNGDOMSUTVEKSLING

Denne bør fylles ut når klubben ar innkommende eller utgående utvekslingsstudenter. Derved har man en oversikt over klubbens historie på dette området.

Når  ny skal opprettes klikker man på + LEGG TIL knappen (husk at du må være i REDIGERING fra toppmenyen) og fyller ut skjemaet som da kommer opp. Husk å LAGRE!

 EVENTS

Det er her man finner, redigerer og legger inn klubbens møter. Det som legges inn her av møter blir vist på klubbens webside og under EVENTS på ROTARY-appen.

Detaljert brukerbeskrivelse for hvorledes dette legges inn og  brukes finner du på side 1 under HVORDAN LEGGER VI INN KLUBBMØTER i dokumentet NY KLUBBKALENDER PÅ NETT OG I APP

(Det er ikke mulig å redigere møter som er i fortiden, dvs. hvor dato for møtet er før dagens dato.)

SOSIALE LENKER

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
  Hvem er DICO, Se meny kontakt oss
3. Linje Webmaster


Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS