ROLLER

Roller 

Alle medlemmer i Rotary vil kunne logge på medlemsnett. Hva man ser på innsiden avhenger av hvilken rolle man har i Rotary. 

Innsyn 1: Medlem -  Alle "menige"  Rotary medlemmer

ser sin egen person og kan endre informasjon på sin profil 


Innsyn 2a: Rolle i klubb -  (Sekretær, Executive Secretary, CICO og delvis President)

ser sin egen klubb og medlemmer og kan legge til nye, endre og fjerne eksistrende medlemmer, registrere møter, fravær, redigere websider sant legge til/endre/fjerne klubbinformasjon

Innsyn 2b: Rolle i klubb -  (Web editor)

kan redigere websider 

(For mer info om hvem som totalt kan redigere websidene, klikk her

Innsyn 3: Rolle i distrikt - Veldig likt som for klubb beskrevet ovenfor, (men BARE DG, og de to neste DGer og Eec Secr "eksisterer"

 i Rotary International (My Rotary) for Distrikt!
Innsyn 4 : Rolle i Land - Webmaster og andre definert på NORFO (lands) nivå.

Systemet er helt fleksibelt og dynamisk og knyttet til perioden personen er tillagt rollen,  slik at man det ene året kan være president i en klubb og kan se “klubb info”, mens neste år er han kun medlem. Da vil han kun se sin egen person.  Perioden er standard og normalt Rotaryåret 1. juli - 30. juni, men kan også defineres til selvvalgt datobestemt tidsperiode som f.eks. 27. nov år1 - 16. februar år+1.


ROLLER defineres i skjermbilde for klubb  eller distrikt:


I MNET vekger du først KLUBBER (eller DISTRIKTER hvis du skal redigere roller på distriktsnivå).

Deretter klikker du på KLUBBROLLER for å se eller endre hvem som har eller skal ha ulike roller. Da får du opp en liste (hvis noen person(er) allerede er registrert inn) over personer som har spesifikke roller for inneværende Rotaryår. For å se neste Rotaryårs situasjon klikker du på NESTE, eller eventuelt FORRIGE for å se hvem som hadde roller forrige Rotaryår.

For å endre eller tildele roller til et spesifikt medlem i klubben (distriktet) klikker du på REDIGERE i toppmenyen, deretter klikk på nytt KLUBBROLLER for å få opp igjen listen. Du får da opp  følgende bilde: (Husk at du må være innmeldt med autorisert  tilgang, ellers får du ikke opp v alget REDIGERE i toppmenyen. )I dette bildet kan du nå endre, fjerne eller tildele rolle til et medlem i klubben (distrikktet).

Husk at her kan du legge inn og tildele roller for kommende Rotaryår ved å klikke NESTE. Dette er typisk nyttig i slutten av Rotaryåret, da bør sekretær eller president eller annen person som har autorisasjon legge inn kommende års rolleinnehavere, slik at disse gis de nødvendige tilganger til å utføre sine oppgaver når de overtar vervene 1. juli. Da vil nemlig forrige års rolleinnehavere automatisk  miste sin tilgang, og de nye får tilsvarende tilgang, forutsatt at de er definert inn med korrekt rolle som beskrevet her.

Når du klikker +LEGG TIL på bildet over får du opp:

Her velger du først hvilken rolle som skal tildeles, dette velges på nedtrekksliste du får ved å klikke i feltet.

Deretter velger du hvilken person (klubbmedlem) som skal tildeles denne rollen (igjen fra nedtrekksliste ), deretter eventuelt hvilken periode klubbmedlemmet skal ha rollen. Dette settes automatisk til Rotaryåret.

Husk å lagre når oppgaven er utført!

De fleste roller kan kun innehas av  en person, unntak er Web Editor (som kan redigere innhold på klubbens webside) opp til tre personer i kliubben kan gis denne rollen.

Rollen Executive Club Secretary er en rolle som har samme rettigheter som ordinær sekretær og kan med fordel benyttes til å gi en ekstra nøkkelperson i klubben.

SOSIALE LENKER

behov for hjelp?

Rotary skal selv håndtere support i egen organisasjon organisert slik: 
1. linje - Cico i din klubb
2. Linje - Dico i ditt distrikt
  Hvem er DICO, Se meny kontakt oss
3. Linje Webmaster


Les mer


Relevante lenker

Rotary RSS

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS